اشیا موجود در سفره عقد زرتشتیان

اشیا موجود در سفره عقد زرتشتیان

روی میز یا سفره گواه(عقد) آیینه، شمع،‌ کتاب اوستا، قیچی،‌ تخم‌مرغ و انار،‌ شاخه‌ای بسیار کوچک از سرو یا شمشاد،‌ یک کاسه آب و آویشن،‌ لرک یا آجیل هفت میوه و کُشتی، نخ و سوزن و سینی شربت وجود دارد . در انتهای مراسم پدر زن انار را به معنی افزونی اولاد به داماد می دهد و سپس قیچی را که در طول مراسم به صورت باز قرار داشت می بندد و تخم مرغ را از داخل سینی برمی دارد و  بیرون از آن قرار می‌دهد. (قدیم این تخم مرغ به پشت بام خانه پرتاب می‌شد)

باز بودن قیچی به نشانه گشایش کار و بستن آن به معنی قطع معامله است و تخم مرغ را که در قدیم از بام بیرون می کردند به این معنی است که پدر عروس جمیع حقوق و اختیارات خویش نسبت به دختر را با قیچی قطع و به یک تخم مرغ، مصالحه به داماد می کند. سپس مادر داماد آینه گلاب می کند، یعنی در حین ریختن قدری گلاب از اخل گلابپاش به سر و روی داماد، آینه را به طرف صورت او می‌گیرد تا صورتش  از داخل آیینه مشاهده کند و سپس برگی از درخت سرو را  همراه قدری آویشن و نقل به دست عروس و داماد می کند.

سفره عقد زرتشتی ها

آب و آیینه به معنی دو برابر شدن و زایش و همچنین روشنایی و گشایش راه است. مجمر عود و آتش و خوش بویی نیز سمبل ملی و نشانه آن است که تا کنون مهر خانواده را همواره فروزان نگه داشته و با خوشبختی آن را با طراوت نگه داریم. آویشن و برنج که این روزها تبدیل به آویشن و نقل شده است که بر روی دوش ریخته می‌شود نشانه خیر و برکت و حکایت از آینده پر امید و نعمت دارد.

مرحله بعدی امضای برگه گواه گیری است. این برگه ابتدا توسط عروس و داماد و پدر ومادر او امضا می شود و سپس توسط مجموعاً ‌7نفر دیگر از مردان زرتشتی به امضا می رسد. این امضاها را حضور موبدی که مراسم گواه گیری را انجام داده است صورت می‌گیرد. در انتهای مراسم جشن عروسی کیک بزرگی توسط عروس و داماد بریده می شود. در این مراسم هر یک از زوجین تکه‌ای از شیرینی را در دهان دیگری می‌گذارد.

 
/ 0 نظر / 260 بازدید