فاطمه در خانه علی

در منزل سپهسالار اسلام ، رئیس ستاد ارتش اسلام ، وزیر جنگ و مشاور مخصوص شخص اول اسلام وارد شد. در این پایگاه تازه وظائف سنگین تری بر دوش آن بانوی نمونه افتاد و رسما دارای مسئولیت شد. در انیجا باید به زنان اسلام عملا درس شوهر داری و خانه داری و بچه داری بدهد. باید درس فداکاری و صداقت و محبت به آنان بیاموزد . تا زنان جهان در آینه وجودش حقیقت و نورانیت اسلام را بنگرند.


خانه داری

یگانه ای که دو عضو اساسی آن یعنی زن وشوهر – هردو – از گناه و انحراف معصوم و به فضائل و کمالات انسانیت آراسته بودند خانه علی و فاطمه بود. علی(ع) نمونه یک مرد کامل اسلامی و زهرا (ع) نمونه یک بانوی کامل اسلام بود.
علی بن ابی طالب از کودکی در دامن رسول خدا(ص) و تحت تربیت مستقیم آن حضرت قرار داشت، بهترین و عالی ترین اخلاق و فضائل و کمالات اسلامی را دارا بود. زهرا نیز در دامن پدر بزرگوارش تربیت یافت و به اخلاق اسلامی کاملا آشنا بود . گوش آنها از همان آغاز کودکی با قرآن مانوس بود. شب و روز و گاه و بیگاه صوت آیات قرآن را از زبان مبارک پیغمبر گرامی استماع می نمودند، از وحی واخبار غیبی مطلع می شدند، حقائق ومعارف اسلام را از منبع اصلی دریافت می نمودند و نمونه عملی آن را در آنیه وجود رسول اکرم تماشا می کردند . بنا بر این باید عالی ترین نمونه زندگی خانوادگی را در این خانه یافت.
خانه علی و فاطمه (ع) حقاً کانون صفا و صمیمیت بود. زن وشوهر با کمال صداقت در اداره آن همکاری و معاونت داشتند و از آن جناب خواهش کردند که کارها ی خانه را د رمیانشان تقسیم کند. رسول خدا فرمود: کارهای داخل خانه را فاطمه (ع) انجام دهد و کارهای خارج بر عهده علی (ع) باشد.
فاطمه می گوید: خدا می داند که من چقدر از این مطلب خوشحال شدم که کارهای خارج خانه بعهده من نیفتاد.1
فاطمه (ع) تربیت شده وحی بود، میدانست که خانه یکی از سنگرهای بزرگ اسلام است و زن اگر این سنگر بزرگ را از دست بدهد برای خرید و فروش از خانه خارج گردد نمی تواند وظیفه خانه داری و تربیت فرزند را به خوبی انجام دهد. به همین جهت وقتی دید که کارها ی دشوار خارجی بر دوش علی (ع) قرار گرفت بسیار خوشحال شد. دختر یگانه شخص اول اسلام از کار کردن عار نداشت و از زیر بار کارهای دشوار خانه خالی نمی کرد . به حدی در خانه زحمت می کشید که خود علی (ع) در باره اش رقت می نمود و خدماتش را می ستود .
روزی به یکی از اصحاب فرمود: می خواهی از وضع خودم و فاطمه برای تو تعریف کنم؟ آنقدر در خانه ام آب آورد که آثار مشک بر بدنش دیده می شد . آنقدر آسیا می کرد که دستهایش تاول زد . آنقدر نظافت وتمیز کردن و روفتن خانه و پختن نان و غذا زحمت می کشید که لباسهایش کثیف می شد. بدین جهت کار بر او سخت شد. گفتم: خوب است خدمت پیغمبر برسی و جریان را برایش بیان کنی شاید خادمی برایت تهیه کند تا در امور خانه داری به تو کمک کند.
فاطمه (ع) خدمت رسول خدا رسید . دید با گروهی از اصحاب صحبت می کند. خجالت کشید حاجتش را اظهار کند بدون عرض حاجت به خانه برگشت. پیغمبر (ص) احساس کرد که فاطمه حاجتی داشته . لذا ، بامداد روز بعد به منزل ما تشریف آورد سلام کرد ، پاسخ دادیم . داخل خانه شد و نزد ما نشست . فرمود: فاطمه جان دیشب ، به چه منظور به منزل ما آمدی؟ فاطمه (ع) خجالت کشید حاجتش را بگوید. من عرض کردم: یا رسول الله فاطمه آنقدر آب آورده که بند مشک در سینه اش اثر گذاشته ، آنقدر آسیا گردانیده که دستهایش آبله کرده، آنقدر در نظافت خانه کوشیده که لباسهایش گرد آلوده و کثیف شده، آنقدر غذا پخته که لباسهایش چرک شده . من گفتم خدمت شما برسد شاید خادم و کمک کاری به وی عطا کنی .
پیغمبر (ص) فاطمه جان میخواهی عملی به شما تعلیم کنم که از خادم بهتر باشد؟وقتی خواستی سی وسه مرتبه بگو: سبحان الله سی وسه مرتبه بگو: الحمد الله . وسی وچهار مرتبه بگو: الله الکبر . این ذکر را هر روز صبح بگویی خدا کارهای دنیا و آخرتت را اصلاح خواهد نمود . فاطمه در جواب پدر گفت: ا زخدا و رسول راضی شدم. 1
در حدیث دیگر چنین دارد: فاطمه (ع) احوالش را برای پدر تعریف کرد وتقاضای کنیز نمود. رسول خدا گریه کرد و فرمود: فاطمه جان به خدا سوگند چهار صد نفر فقیر در مسجد سکونت دارند که نه غذا دارند و نه لباس . می ترسم اگر کنیز داشته باشی اجر و ثواب خدمت در خانه از تو فوت شود. می ترسم علی بن ابی طالب (ع) در قیامت ازتو مطالبه حق کند. سپس تسبیح زهرا را به او یاد داد. امیر المومنین فرمود: برای طلب دنیا نزد رسول خدا رفتی ثواب آخرت نصیبمان شد. 2
یک روز پیغمبر به خانه تشریف برد، دید علی و فاطمه مشغول آسیا کردن هستند ، پرسید کدامتان خسته تر هستید ؟ علی (ع) فرمود: فاطمه . رسول خدا جان فاطمه نشست و علی را در آسیا کردن کمک نمود. جایر می گوید: پیغمبر (ص) فاطمه را دید که لباس کم ارزشی پوشیده و بادستش آسیا می کند و بچه اش را در دامن نهاده شیر می دهد. از دیدن این منظره اشکش جاری شد وفرمود: دختر عزیزم سختی و مرارت دنیا را بجش تا به شیرینی نعمت های آخرت نائل گردی.
عرض کرد: یا رسول الله خدا را بر نعمت هایش سپاس می گویم.
پس از آیه نازل شد: خدا درقیامت آنقدر به تو عطا می کند که راضی شوی.3
اما م صادق (ع) فرمود: علی (ع) هیزم آب خانه را تهیه می کرد و خانه را می روفت . و فاطمه (ع) آسیا کرد و خمیر درست می کرد و نان می پخت.
یک روز بلال از وقت معمول دیرتر به نماز صبح حاضر شد. رسول خدا(ع) علت دیرآمدن را پرسید . عرض کرد: وقتی به مسجد می آمدم ا زمنزل فاطمه (س) عبور کردم دیدم مشغول آسیا کردن است و بچه اش گریه می کند. عرض کردم: ای دختر پیغمبر یکی از کارها از کارهایت را به من واگذار کن، تا شما را کمک کنم.
فرمود: بچه داری ازمن بهتر ساخته است اگر میل داری در آسیا گرداندن کمک کن. من آسیا کردن را برعهده گرفتم . از این جهت دیرتر به مسجد آمدم .
پیغمبر (ص) فرمود: به فاطمه ترحم کردی خدا به تو ترحم کند. 1

شوهر داری

 

فاطمه زهرا (س) در خانه یکی از افراد عادی اجتماع زندگی نمی کرد بلکه در خانه دومین شخص اسلام یعنی سپهسالار شجاع و نیروند اسلام و وزیر مشاور مخصوص نبی گرامی زندگی می کرد .موقعیت حساس اسلام و شوهرش را بخوبی درک می کرد و می دانست که اگر شمشیر علی (ع) نباشد، اسلام چندان پیشرفتی ندارد. فاطمه (ع) در یکی از مواقع بسیار حساس و بحرانی اسلام در خانه علی زندگی می کرد. سپاه اسلام شوهر داری فاطمه زهرا (ع) در خانه یکی از افراد عادی اجتماع زندگی نمی کرد بلکه در خانه دومین شخص اسلام یعنی سپهسالار شجاع و نیرومند اسلام و وزیر مشاور مخصوص نبی گرامی زندگی می کرد . موقعیت حساس اسلام و همیشه د رحال آماده باش بود. در هر سال چندین جنگ واقع می شد و علی بن ابی طالب در تمام یا اکثر آن جنگها شرکت داشت.
زهرای عزیز از مسئولیت سنگین وحساس خودش خبر نداشت و از حدود تاثیر و نفوذ زن در روحیه شوهر کاملاً‌ مطلع بود. می دانست که زن دارای چنان نفوذ و قدرتی است که به هر طرف خواست و شوهرش را می برد. می دانست که ترقی و عقب ماندگی و سعادت و بدبختی مرد تا حد زیادی ، به روحیات و چگونگی رفتار زن بستگی دارد. خبر داشت که خانه بمنزله سنگر و آسایشگاه مرد است و وقتی از میدان مبارزات زندگی و برخورد با حوادث و مشکلات دنیای خارج خسته شد به آن جا پناه می برد تا تجدید نیرو کند و خودش را برای کار و انجام وظیفه آماده نماید و ریاست این آسایشگاه مهم به عهده زن واگذار شده است.
به همین جهت اسلام شوهر داری را در ردیف جهاد قرار داده است.
موسی بن جعفر (ع) می فرماید: جهاد زن این است که خو ب شوهر داری کند. 1
زهرا (ع) می دانست که سپهسالار نیرومند شجاع اسلام در صورتی د رمیدان نبرد پیروز می گردد که ازجهت اوضاع داخلی خانه، فکرش آزاد و از تشویقات و مهر بانیهای همسرش دلگرم باشد. ا زاین رهگذر می توان گفت: هنگامی که سپهسالار فداکار اسلام یعنی علی بن ابی طالب (ع) با تنی خسته وکوفته ، از میدان نبرد به خانه با ز می گشت از مهربانی ها و دلگرمی ها و نوازش های همسر عزیزش کاملاً‌ بر خودار می شد. زخم های تنش را پانسمان می کرد. لباس های خون آلود جنگ را می شست و خبرهای جنگ را از او می شنید.
فاطمه(ع)زنی نبود که در گوشه منزل به ادامه زندگی داخلی مشغول باشد و از حوادث و اوضاع مربوط به اسلام بی تفاوت بگذرد، بلکه از گوشه هائی از تاریخ استفاده می شود که در جریان امور مربوط به اسلام بوده و با لا خض به حوادث جبهه و جنگ کاملاً‌ عنایت داشته است. نه تنها پدر و شوهرش را تشویق می نموده بلکه در مواقع لزوم در صحنه حضور داشته و کارهائی را انجام می داده است.
در تاریخ نوشته اند:‌بعد از جنگ احد، وقتی فاطمه صورت خون آلود پدر را دید او را در بغل گرفت، گریه می کرد و خونها را از چهره پدر پاک می کرد. امیر المومنین (ع) آب آورد و فاطمه صورت پدر را می شست ، ولی خون قطع نمی شد، سرانجام فاطمه حصیری را سوزاند و خاکسترش را روی زخم ریخت تا خون قطع شد . 2
و نوشته اند وقتی رسول خدا ا ز جنگ احد برگشت شمشیرش را به فاطمه داد وفرمود : خون هایش را بشوی. علی بن ابی طالب (ع) نیز شمشیرش را به فاطمه داد وفرمود: خون هایش را بشوی.
فاطمه (ع) ، همیشه شوهرش را تحسین و تشویق می کرد و فداکاری ها وشجاعت هایش را می ستود و بدینوسیله دلش را گرم و برای جنگ آینده آماده اش می نمود. بویسیله نوازشهای بی شائبه ،تن خسته و جراحات بدنش را تسکین می داد.
علی(ع) می فرماید: وقتی به خانه می آمد و به زهرا(ع) نگاه می کردم تمام غم و غصه هایم بر طرف می شد. 3
فاطمه (ع) هرگز بدون اجازه علی (ع) از خانه خارج نشد. هیچگاه او را غضبناک نکرد. زیرا می دانست که اسلام می گوید:‌هر زنی که شوهرش را غضبناک کند خدا نماز و روزه اش را قبول نمی کند تا اینکه شوهرش راضی شود.4
فاطمه در خانه علی هرگز دروغ نگفت و خیانت نکرد و هیچگاه از دستوراتش سر پیچی ننمود. علی (ع) می فرماید: به خدا سوگند هرگز کاری نکردم که فاطمه غضبناک شود فاطمه هم هیچگاه مرا خشمناک ننمود.
علی (ع) در آخرین ساعات زندگی خویش به علی گفت:‌پسر عمو! هرگز مرا درغگو و خائن نیافتی ، از روزی که با من معاشرت کردی با دستورات تو مخالفت نکردم .
علی (ع) در پاسخ فرمود: ای دختر پیغمبر معاد الله که تو در خانه من بد رفتاری نموده باشی . زیرا مراتب خداشناسی و نیکو کاری پرهیزکاری و بزرگی وخدا ترسی تو به حدی است که جای ایراد و خرده گیری نیست . همسر عزیزم مفارقت و جدایی از تو برای من بسی ناگوار است ولی مر گ را چاره ای نیست .5 چون فکری حضرت علی (ع) ازجهت اوضاع داخلی خانه کاملاً‌ آزاد بود و از تشویقهای همسرش بهرمند می شد آن همه موفقیت و پیروزی برایش امکان پذیر بود.
اما مبادا خیال کنید که علی (ع) از آن مردان خود خواهی بوده که هزران امید وانتظار ا زهمسرش داشته باشد و لی برای خودش مسئو ولیتی قائل نباشد وخود را مالک الرقاب مطلق زن و او را همانند بنده زر خرید بلکه پست تر بداند.ابدا چنین نبود . علی (ع) می دانست که در همان موقعی که او در میدان کارزار شمشیر می زده همسرش نیز در سنگر داخلی اسلام به جهاد مشغول بوده . در غیاب او تمام کارها ی داخلی و خارجی خانه بر عهده زهرا (ع) بوده است . غذا می پخته ، لباس می شسته ، بچه دار ی می کرده ، در تربیت اطفال جدیت می نموده ، در آن بحران قحطی و سختی زمان جنگ، برای تامین غذا و سایر حوائج زندگی تلاش می کرده ،از جهت حوادث و اخبار جنگ ناراحتی ها دیده انتظار ها کشیده است. و به طور خلاصه خانه ای را اداره می کرده که اراده آن از اداره یک کشور چندان آسان تر نیست . علی (ع) طالب حس می کرد که سرباز فداکاری داخلی نیز محتاج به دلجویی وتشویق و نوازش است. وقتی وارد خانه می شد از اخبار داخل خانه واز رنج و مشقت های زهرا (ع) جویا می شد.آن پیکر خسته را نوازش می داد و بوسیله دلداری و مهربانی های بی شائبه ، قلب پژمرده او را تسکین می بخشید، در مورد سخیتی های زندگی و فقر و تهیدستی دلداریش می داد و برای ادامه کار و زندگی نیرویش می بخشید. علی (ع) می دانست به همانقدار که مرد به اظهار محبت و اخلاص و قدرانی زن نیازمند است، زن نیز بدانها احتیاج دارد. آن دو همسر نمونه اسلام هر یک به وظائف خویش عمل می کردند و نمونه ای ا زاخلاص عالی اسلام بودند.
مگر نه اینست که پیغمبر اکرم (ص) در شب زفاف به علی(ع) فرمود: همسر تو بهترین زنان جهان است. وبه فاطمه (ع) فرمود:‌شوهر تو بهترین مرد ان عالم است؟ 1
مگر پیغمبر (ص)نفرمود:‌اگر علی نبود برای فاطمه همسر لایقی وجود نداشت. 2
مگر نه اینست که حضرت علی در بامداد شب زفاف به پیامبر عرض کرد:
فاطمه بهترین عون و یاور من است در اطاعت پروردگارجهان؟
فاطمه (ع) از پدرش روایت کرده که فرموده:‌بهترین مردان شما افرادی هستند که نسبت به همسرانشان بیشتر احسان ومهربانی کنند 3بچه داری

یکی از وظایف سنگین و مهم حضرت زهرا موضوع بچه داری و تربیت اولاد بود. فاطمه پنج فرزند پیدا کرد:‌حسن، حسین ، زینب، ام کلثوم ومحسن، پنجمین فرزند آن حضرت که محسن نام داشت سقط شد .دو پسر و دو دختر از آن حضرت باقی ماند. فرزندان آن حضرت از اشخاص عادی نبودند، بلکه چینن مقدر شده بود که نسل پیغمبر اکرم از فاطمه (ع) بوجود آید.
رسول خدا (ص) می فرمود: خدا ذریه پیامبران را در صلب خودشا ن قرار داده ولی نسل مرا در صلب علی (ع) مقرر فرمودپس من پدر اولاد فاطمه هستم.4
خدا مقدر کرده بود که پیشوایان دین وخلفای پیغمبر اکرم از نسل پاک زهرا بوجود آیند . لذا یکی از وظایف سنگین او بچه داری بود. کلمه بچه دار ی ،‌ جمله کوتاهی بیش نیست ولی معنا بسیار مهم و دامنه داری دارد. شاید بعضی خیال کنند که بچه درای بیش از این نیست که پدر، لوازم زندگی فرزندانش را فراهم سازد.
ومادر ،تر و خشکشان کند ودر تهیه غذا وشستن لباس هایشان کوشش کند. وهیچ مسئولیت دیگری در قبال وظیفه برزگتری مسؤ ول می داند. تمام حرکات وسکنات و افعال و گفتار پدر و مادر در روح حساس و لطیف فرزند تاثیر می کند. هر فرزندی نماینده کیفیت سلوک و رفتار پدر و مادرش می باشد . پدر و مادر وظیفه دارند که با کمال دقت مراقب آینده کودکانشان باشند و مواظب باشند طفل بیگناه- که نهادش بر خوبی آفریده شده – فاسد و بدبخت نگردد. حضرت زهرا که خود تربیت یافته دامن وحی بود از تربیت اسلامی بی اطلاع و غافل نبود. اطلاع داشت که از چگونگی شیر مادر و بوسه هایی که بر لب ها ی معصوم کودکانشان می زند گرفته تا تمام حرکات و اعمال و گفتارش ، در روحیه حساس آنها اثر دارند . می دانست باید امام تربیت کند و نمونه هایی را به جامعه تحویل دهد که آینه و معرف حقیقت و روح اسلام باشند و حقائق ومعارف قرآن در وجودشان جلوه گر باشد و این موضوع کار سهل و آسانی نیست.
فاطمه (ع) می دانست باید مانند امام حسین تربیت کند که در موقع احتیاج اسلام، جان خود و عزیزانش را در راه دفاع از دین و مبارزه با بیداد گری فدا کند و بوسیله خون ها ی عزیزانش درخت اسلام را سیراب گرداند. می دانست باید دخترانی همانند زینب و ام کلثوم پرورش دهد که بوسیله ایراد خطبه ها و سخنرانی های شور انگیز، دستگاه ظلم و ستم بنی امیه را رسوا و متضح سازند، و جلو مقاصد شوم آنان را بگیرند .فاطمه (ع) در دانشگاه خانه ، به زینب درس فداکاری و شجاعت داد تا مرغوب دستگاه بیدادگر یزید نگردد و بوسیله سخنرانی های آتشین خویش، دوست و دشمن را بگر یا ند و مظلومیت برادرش و بیدادگری بنی امیه را فاش سازد . می دانست باید فرزند بردباری همانند امام حسن (ع)تربیت کند که موقع حساس اسلام، دندان برجگر بگذارد و برای حفظ منافع عالی اسلام وفراهم ساختن زمینه انقلاب اساسی، سکوت کند و بوسیله صلح با معاویه، به جهانیان بفهماند که اسلام تا بتواند صلح را برجنگ ترجیح می دهد. و بدان وسیله عوام فریبی و ظاهر سازی و حقه باز ی معاویه را آشکار سازد. نمونه های خارق العاده که از آن مکتب اعجاز آمیز بیرون آمد را آشکاری سازد . نمونه های خارق العاده که از آن مکتب اعجاز آمیز بیرون آمد به خوبی می تواند روح بر عظمت و نیروی فوق العاده حضرت زهرا را نشان دهد.
زهرا (ع) ا ز آنان زنان کوتاه فکر وبی اطلاعی نبود که محیط خانه را کوچک شمارد و میل بلند پروازی را بیشتر کند . زهرا (ع) محیط خانه را بسیار بزرگ و حساس می دانست . آن را کارخانه بزرگ انسانی و دانشگاه مهم تمرینات نظامی و درس فداکاری می شمرد. می دانست که تربیت شدگان این مدرسه ، هر درسی را که در اینجا بیاموزند د رمیدان بزرگ اجتماع به مرحله ظهور و بروز در خواهند آورد . و آن چرا در اینجا تمرین کنند در آینده عمل خواهند کرد، حضرت زهرا ا ز زن بودن احساس حقارت و کوچکی نمی کرد و مقام زن را بسی عالی و شامخ می دانست و این لیاقت را در خویش می دید که دستگاه آفرینش چنین مسئولیت سنگین و مهمی را بر دوشش نهاده و چنین پایگاه مهمی را بدو تفویض نمود ه است .

/ 1 نظر / 28 بازدید

جوان خدا خیرت دهد.